Archives

KAKBEROENDE

Än mer: Om det nu hade varit så galet, att den lilla kakan varit det frälsningsmedel Gud använder för att bevara den kristnes andliga liv, då hade ju det skapat ett väldigt osunt beroende av dem som står för serveringen. Så utan "officianter" i skrud kan du alltså inte bevaras i ditt kristna liv? Vilket läge för dem som vill skaffa sig oförtjänt makt över själar, vilket också historien visar har skett, i skrämmande omfattning. Så, en liten lära, med stora konsekvenser, smygs in där den inte borde stå, av vilka syften? De är ju bröder de som sysslar med detta.

Må Gud, Jesus, väcka dem som flörtar med kvinnan med den berusande kalken i handen (så träffande profetiskt beskriven för Johannes), hon som tronar över stora vatten, men föraktar det levande vatten Herren ger fritt och för intet, till var och en som av hjärtat tror och kommer till honom, och honom allena, för att få, och få, och få, ALLT det som leder till liv och gudsfruktan.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati

SAKRAMENTALISMENS HOKUS POKUS

Sakramentalismen har börjat få insteg i vissa kristna sammanhang, sammanhang där den egentligen inte borde haft en chans att göra sig gällande, men som nu, genom tjänare som sprider förvirring, får och ges fotfäste, medan det täckelse som förut var och borde förblivit avtäckt, nu höjs igen, bit för bit, och inte kommer att stanna förrän det nått den höjd och uppnått den förblindelse det är avsett för, för att för de utomstående fördölja Guds verkligheter.

Synd då på spilld möda, kristligt blod och mäktig andeutgjutelse, om allt det skall ha varit bara en temporär ögonöppnare, som visserligen under sin tid fått uträtta mycket gott och ännu gör det, men som låter allt det goda löpa risken att inlemmas i en annan fålla, känd, ökänd t.o.m, genom den kristna väckelsens historia, som en mindre ärbar kvinnas hus, till vilket hon sluter alla dem som gått genom dörren till hennes kamrar, och vars trappsteg leder inte uppåt och hemåt, utan nedåt, till dödsriket, till de själar hennes barn dyrkar och står i förbund med, genom de falska nådamedel hon förblindar dem och skänker falsk tröst genom.

Sakrament, nådamedel, vad är det? Vi har bara ett sakrament, ett enda giltigt nådamedel inför Gud, och det är JESUS! Något annat finns inte, någon annan nåd ges ej, än den som ges genom Kristus, när Kristus är Herre på hjärtats tron, levande, sann, mottagen som den Frälsare han är, ensam, allena i sin uppgift, utan konkurrens, som själens Herde och vårdare, vår "allt i allo" - allgod, allvis, allsann, allren, allhärlig, allkunnig, allrådande, allfader, allbroder, allvän.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati