I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Men hur är det nu? Är Ordet Gud och hos Gud för dig nu? Eller har ditt eget förnuft övertagit Guds roll i ditt inre liv? Är det på Andens tilltal du går, och verkar, och talar nu, eller går du på rutin, lagrad kunskap, andras tryck, religiös korrekthet?

I begynnelsen var Ordet, men det var inte en bokstavstro du hade då. Ordet var ju hos Gud, och inte bara i Bibeln. Guds ord är nedtecknat i Bibeln, men Bibeln är inte Guds ord, lika lite som ett fotografi är den person det avbildar. Ordet är hos Gud. När det kommer till dig, då ger det det skrivna liv, annars är det bara en död bokstav.

Men det kan också komma till dig utan att komma via Bibeln. Ordet fanns före Bibeln. Bibeln kom till genom att människor upplevde att det levande Ordet kom till dem, och sedan skrev de ned sina uppenbarelser och upplevelser, fortfarande besjälade av detta levande Guds tilltal. Men sedan slocknade de, och det de skrivit slocknade för dem också. De förstod inte själva vad de en gång fått skriva om. Det blev förborgat för dem, ända tills de återvände till ingången, till den första kärleken. Och så vaknade Ordet, och kom till dem i deras inre, och så återfick de den andliga insikt som fanns förborgad i det de skrivit, och sagt.

Jakob och Sakarias är bra exempel på detta. De mottog båda löften från Gud, men kom av olika anledningar i tvivel om det. Och så länge de stod kvar i sina tvivel, låg löftena döda för dem, och deras ande hade inget liv. Gud verkade dock, men dem oberoende, och de hade aldrig fått se resultaten därav, om de inte återvänt till ingången, börjat tro igen, på det Gudsord de en gång mottagit.

Ordet, det är hos Gud, och är Gud. Allt som är skrivet i Bibeln är Guds ord, men du måste ha Ordet i ditt hjärta, först, för att kunna läsa och förstå, och föra det vidare, i liv. Bokstaven dödar. Du vill väl inte vara en andlig mördare? Det är du om du bara talar eller förkunnar i en död ande, utan att ha ett levande Ord i ditt inre. Du ger stenar i stället för bröd, du sprider huggormsgift i stället för levande vatten. Så allvarligt är det, och så nära är det mellan välsignelsen och förbannelsen, i Guds verk. Förbannad vare den som dröjer att bloda sitt svärd. Om någon icke har Herren Jesus kär, så vare han förbannad. Den jord som indricker regnet utan att alstra levande växter, är förbannelsen nära. Skyar utan vatten, träd dubbelt döda. Det handlar inte om världens barn, utan om "kristna" som inte är de bärare av välsignelsen som de skall vara. Skyar som utlovar vatten, men som inte har något vatten att ge. Träd som lovar frukt, men som aldrig bär någon. Grenar, blad, blommor, men aldrig någon livgivande frukt.

Lösningen: I begynnelsen var Ordet. Inte bokstäverna, inte teologin, inte de fina förklaringarna. Utan det levande Ordet, som kommer till dig, som överraskar dig, upplyser dig, skapar omvälvningar i ditt liv, förmår upplysa, ännu när du börjat bli till åren, som alltid är nytt, som visar dig nya dimensioner i Guds verk, i hans visdom, i hans oerhörda universum.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati