"Hur länge skall ni tala förgripliga ord mot mina tjänare? Hur länge skall ni låta främmande herdar leda er vilse? Hur länge skall ni vara motsträviga mot min helige Ande? Vänd åter till mig, så skall jag vända åter till er, säger Herren, och er sista tid skall bli som er första. Det är mina tjänares lott och arvedel."
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati