Vad är synd? Synd är inte gärning i första hand, utan natur. Synd uppfattad som gärning lägger tunga ok på människan, synd uppfattad som natur korsfäst genom Kristus löser oss, inte bara från skuld och ok, utan också från själva syndanaturen, alltså den andliga drivkraften.

Så bra, att man kan bli en NY människa, genom tron på Jesus. Det är undret vi upplevt, vi som förut levde i mörker, som stal, svor, förbannade och bedrog varandra (sagt i största allmänhet, själv var jag ganska snäll), men som nu avskyr allt detta och av hjärtat vill, och t.o.m många gånger faktiskt KAN, avstå från att följa den gamla naturen.

Syndbegreppet är svårt att förstå, för den utomstående, och har så ofta missbrukats av de egna, att insikten om att synden är besegrad, nästan gått förlorad.

Ett söndagsbesök hos en präst för att få förlåtelse, med bibehållen syndanatur resten av veckan, är inte kristendom. Det är religion. Frälsningen gör fri, frälsningen förvandlar, så att det blir söndag hela veckan, och prästen inte behövs mer, då vi har vår Store Herde med oss alla dagar, intill tidens ände.

Förkunnarnas uppgift är att förkunna just detta - frihetens budskap, att man kan bli LÖST från synden, bli FRI, och uppleva SEGER över de laster och begär man förut var slav under.

Men varför skall man bli fri ifrån allt det roliga, frågar kanske någon. Svaret är att du kanske tycker du har roligt just nu, men syndens natur är sådan, att den snabbt förbrukar sina värddjur. Det är inte så roligt att få lungcancer, könssjukdomar, aids, alkoholskador i lever och på hjärnan, med mycket mera. Kraschade äktenskap, barn som blir avbilder av dina värsta sidor.

Det kommer inte heller att bli så roligt att vakna upp ur döden inför en stor vit tron där Gud Allsmäktig sitter och skall dra dig till doms för allt vad du mot ditt samvete gjort. För på ena sidan skranket kommer en skara att stå, i vita kläder, renade genom Jesus Kristus från allt det som du, genom din förkastelse av honom fortfarande kommer att vara bunden och nedsölad av, i din evighetssjäl, trots att din kropp var död och lagd i graven.

Och så där värst roligt är det inte i syndlivet heller. I brist på annat kanske, men kände du Jesus och den härlighet som finns i frälsningen, kan jag garantera dig att allt det andra bleknar, ja mörknar till nattsvartaste nyans, i jämförelse med det LJUS och det LIV, LIV från Universums urlivskälla, som strömmar till oss som fått den Helige Ande i vårt inre.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati