När det gäller kraften från höjden, så är den inget ouppnåeligt, något vi måste vänta i evighet på. Gud har lovat den åt oss, och vad det handlar om är givetvis Andens dop, med tungotal och profetia som de första tecknen. Detta krävs alltså, för att kunna möta synden och världen och förbli i segrande ställning. Om man inte har detta, obs HAR, inte hade en gång, så bör man inte utmana ödet. Vilken soldat går ut i strid utan vapen?

Ytterligare: Vad är det som hindrar väckelse i ett samhälle? Folkets ledare skrev jag tidigare (i en annan blogg). Men det gäller också folkets religiösa ledare. Det är inte synden eller syndens nästen som står för det värsta motståndet egentligen. Synden har vi så lätt att identifiera och sätta in våra angrepp mot. Det är synden i religionen, den som ser så fin ut men är lika orättfärdig i grunden, som ställer till problem. Vi vill ju egentligen inte strida inbördes, för då gottar sig syndens furstar. Och ändå måste alltså en uppgörelse med den avfälliga religionen till, för att evangelium skall kunna förkunnas och framstå så klart, att det hörs, syns och känns, att det kommer från Gud.

"Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen" (Hos. 4:4), sade en av profeterna i GT.

De avfälliga religiösa ledarna, de som skall vara landets sköldar mot synden, måste alltså avslöjas och fråntas sina mantlar. Och det kan inte vem som helst göra. Det krävs apostoliska och profetiska tjänster till sådant. Men om nu DESSA tjänster i sin tur har börjat falla, vad gör vi då? Om själva saltet mister sin sälta, vad duger det då till?

Det Jesus behöver är en skara kristna som verkligen frågar efter hans vilja, som verkligen vill leva och vandra i hans kraft, dagligen uppfyllda av hans helige Ande, lyhörda som hindar, orädda som lejon - kristna som söker Guds svar i allt, och också bär fram det, oavsett kostnaden.

Samuel fick tidigt, från det han kunde tala, lära sig att lyssna till Guds röst. Och hans kungsord blev, vilket är evangeliskt, att hörsamhet och lydnad är bättre än offer (1 Sam. 15:22). En generation sådana barn skulle kunna uträtta storverk på jorden, troende barn som tidigt fått lära sig att höra och känna Jesu röst, och blivit så tränade i lydnad för Anden, att de följsamt blir hans redskap och växer upp till jättar i trons värld.

Sådana finns och har funnits, och ofta har de varit redskap till stora väckelser.
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati