Archives

MOT FRÄMMANDE HERDAR

"Hur länge skall ni tala förgripliga ord mot mina tjänare? Hur länge skall ni låta främmande herdar leda er vilse? Hur länge skall ni vara motsträviga mot min helige Ande? Vänd åter till mig, så skall jag vända åter till er, säger Herren, och er sista tid skall bli som er första. Det är mina tjänares lott och arvedel."
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati

VÄRLDENS MEST BETYDELSEFULLA PERSON

Kristne vän, vet du om att du är världens mest betydelsefulla person? Det finns ingen annan, med undtag av dina medsyskon, som är så viktig för världen, som du. Och det finns ingen som har så mycket makt, både i himlen och på jorden, som du. Dina ord förändrar världen, dina gärningar avgör framtid och evighet för världens barn. Du är världens ljus, på dig beror det om världen skall se sin väg och vända om. Du är jordens salt, på dig beror det om världen skall ruttna ihop fullständigt eller överleva ännu en tid. Om du tiger, då mörknar det i världen, då breder mörkret ut sig med ljusets hastighet. Om du inte ställer dig i vägen för ondskans framfart, då väller den fram som en flod och drar alla med sig.

"Stå upp och var ljus."
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati