I denna blogg lägger jag in gamla inlägg från bibelsamtalen på min hemsida, liksom även nya inlägg som passar in här. Fördelen med att ha det man skrivit på två ställen är dels att om den ena servern är nere, så är oftast den andra uppe och igång, dels att när inläggen ligger i en blogg på nätet, så finns de kvar där så länge bloggtjänsten varar.

Om de första inläggen här alltså är av gammalt datum, så betyder inte det att bloggen är lika gammal. Bloggen startades i oktober 2008.

(Dessutom lägger jag ut en del aldrig publicerade inlägg, som av någon anledning inte passade in just när de skrevs eller bara blev liggande i väntan på något tillfälle. Den här bloggen är ett bra sådant tillfälle.)
___

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Technorati